Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Υλοποίηση του έργου με τίτλο “Προμήθεια Πληροφοριακών Πινακίδων Ακτών Κολύμβησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου”

Ελαφόνησος, 11/12/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Υλοποίηση του έργου με τίτλο “Προμήθεια Πληροφοριακών Πινακίδων Ακτών Κολύμβησης

της Περιφέρειας Πελοποννήσου”

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 54/2023 ΑΔΣ του Δήμου Ελαφονήσου, και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, όπου και χρηματοδοτήθηκε το έργο, τοποθετήθηκαν οκτώ (8) πληροφοριακές πινακίδες στις παραλίες αρμοδιότητάς μας.
Συγκεκριμένα σημάνθηκαν οι παραλίες Σαρακήνικο, Σίμος, Παναγία, Κοντογόνι -Καλόγερας, Λεύκη, Πούντα, Παυλοπέτρι και Μάγγανος, οι οποίες δειγματολειπτούνται στο πλαίσιο ελέγχου της ποιότητας του νερού.
Σε αυτό το σημείο επισημαίνουμε ότι έως το 2017 δειγματοληπτούνταν τρεις (3) παραλίες (Σαρακήνικο, Σίμος και Παναγία), ενώ το έτος 2018 αιτηθήκαμε και προστέθηκαν πέντε (5) ακόμη παραλίες (Κοντογόνι -Καλόγερας, Λεύκη, Πούντα, Παυλοπέτρι και Μάγγανος), προκειμένου να διασφαλίσουμε την τακτική παρακολούθηση και την αδιάλειπτη προστασία των υδάτινων πόρων μας.
Η ένταξη των οκτώ (8) παραλιών του Δήμου Ελαφονήσου στο Δίκτυο Παρακολούθησης Ακτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη χρηματοδότηση του Ε.Π. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και η τοποθέτηση των πινακίδων, αποτελεί επιπρόσθετη αξία, αφενός μεν λόγω της συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία, αφετέρου δε όσον αφορά στην προώθηση του τουριστικού προφίλ του Δήμου μας προβάλλοντας στους κατοίκους και επισκέπτες του Νησιού μας το γεγονός ότι οι Ακτές μας παρακολουθούνται, πιστοποιούνται και ταξινομούνται ως ύδατα “εξαιρετικής ποιότητας” σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ.
Ευχαριστούμε θερμά τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Υδάτων, κον Κ. Γκαργκάσουλα, και τους συναρμόδιους φορείς, για την υλοποίηση του έργου.

Η Δήμαρχος
Λιάρου Ευσταθία