Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ο Δήμος Ελαφονήσου προκειμένου να διευκολύνει τους δημότες, ανταποκρίνεται σε αιτήματα μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όταν και εφόσον είναι εφικτό. Στόχος είναι να περιορισθεί η ανάγκη φυσικής παρουσίας του δημότη στα γραφεία του Δήμου, να επιτευχθεί η αμεσότητα και η ευχέρεια στην επικοινωνία και κατά συνέπεια η εξυπηρέτηση και ενημέρωση του δημότη χωρίς ιδιαίτερη δαπάνη χρόνου.

Ο δημότης έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί αιτήματα μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση webelafonisos.gov.gr , να πληροφορείται για διάφορα πιστοποιητικά που απαιτούνται για την έκδοση βεβαιώσεων καθώς και να ενημερώνεται για τις Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ελαφονήσου.