Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Ελαφονήσου στις 12 και 13 Ιουνίου 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

                                                               Ελαφόνησος, 11/06/2024

                                                              Αριθ. Πρωτ. 597

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Ελαφονήσου

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α’ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΠΔ 79/17 (ΦΕΚ 109-01-08-2017 τ.Α.’) «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων».

3.Τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν

4.Την ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ για διακοπή ρεύματος την Τετάρτη 12 Ιουνίου

Αποφασίζει

Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Ελαφονήσου στις 12 και 13 Ιουνίου 2024.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ