Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Σύσταση Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) Δήμου Ελαφονήσου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

                                                                  Ελαφόνησος, 05/04/2024

Αριθ. Πρωτ. 306

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 4662/20, όπως το άρθρο 15 τροποποιήθηκε από το άρθρο 12 του ν.5075/23.
  1. Την ανάγκη σύστασης Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) το οποίο συμβάλλει στην εκπλήρωση των

σκοπών της επιχειρησιακής αποστολής των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖEI

Α. Συστήνεται Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας

(Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) στο Δήμο Ελαφονήσου.

 

Β. Η Επιτροπή θα αποτελείται από τους εξής:

α. Το Δήμαρχο Ελαφονήσου, Τσιριγωτάκη Άγγελο, ως Πρόεδρο.

β. Τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Αρώνη Μιχαήλ, ο οποίος σε περίπτωση απουσίας ή νόμιμου κωλύματος του Προέδρου, θα ασκεί καθήκοντα Προέδρου.

γ. Το Διοικητή της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λακωνίας, Πύραρχο Νικολέτο Χρήστο, με αντικαταστάτη τον Αντιπύραρχο Τσολομίτη Διαμαντή.

ε. Το Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νεαπόλεως, Ανθυποπυραγό Λεωνίδα Μαχαίρα, με αντικαταστάτη τον Πυρονόμο Παυλάκη Νικόλαο.

στ. Το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Νεαπόλεως-Βοιών, Μεϊμέτη Στυλιανό, με αντικαταστάτη το Θωμόπουλο Αντώνιο, Υπαστυνόμο Α΄.

ζ. Την Προϊστάμενη της Λιμενικής Αρχής Νεαπόλεως, Πλωτάρχη Λ.Σ Χριστοφοράκη Βασιλική, με αντικαταστάτρια την Υποπλοίαρχο Λ.Σ. Ζικελόγλου Παρθένα-Μαρίνα,.

η. Το Ταγματάρχη (ΕΜ) Σαραντάκη Παναγιώτη, με αντικαταστάτη το Λοχαγό (ΕΜ) Τσαρούχα Ηλία.

θ. Το Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Νεαπόλεως, Μιχαλέτο Ιωάννη.

 

Γ. Με απόφαση του Δημάρχου δύναται να καλούνται στις συνεδριάσεις του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., στελέχη όλων των κυβερνητικών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, εταιρειών κοινής ωφέλειας, παραχώρησης έργων υποδομής, εποπτευόμενων φορέων του Δημοσίου, ή στελέχη λοιπών φορέων της χωρικής του αρμοδιότητας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ