Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι Ιατροί που υπηρετούν στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ελαφονήσου, λαμβάνουν εκτός από το μισθό τους και 400 ευρώ, ως επίδομα αγόνου. Επιπλέον αυτών, το Δημοτικό Συμβούλιο Ελαφονήσου με την υπ.αρ. 3/30-01-2024 απόφασή του, αποφάσισε την παροχή μηνιαίου χρηματικού επιδόματος σίτισης και διαμονής  στο ιατρικό προσωπικό που στελεχώνει το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ελαφονήσου. Συγκεκριμένα, δίνεται:

-Επίδομα 700 ευρώ μηνιαίως στο μόνιμο ή Επικουρικό Ιατρό με ειδικότητα Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου και

-Επίδομα 400 ευρώ μηνιαίως στον Ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου (Αγροτικού ή Οπλίτου).