Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Αύξηση GT/KW σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη

Δημοσίευση της υπ’ αριθ. 3406/368489/30-11-2023 (Β’ 6854) Απόφασης ΥΠΑΑΤ – Υποβολή αιτήσεων από δυνητικούς δικαιούχους (Αύξηση GT /KW)

Εκδόθηκε η εν θέματι Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία ορίζονται το ύψος της συνολικής πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας σε χωρητικότητα (GT) και ισχύ κινητήρων πρόωσης (kW) η οποία μπορεί να διατεθεί σε δυνητικούς δικαιούχους, για συγκεκριμένες κατηγορίες σκαφών.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι δυνητικοί δικαιούχοι, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της ΥΑ, να υποβάλλουν τα αιτήματά τους στις υπηρεσίες αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους, το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες :

Αύξηση GT και KW (ΑΑ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΕΚ Β’ 6854_2023

ΥΑ διάθεση αλιευτικής ικανότητας