Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Υπογραφή σύμβασης “Τσιμεντοστρώσεις κλπ Οδοποιία Ελαφονήσου”

Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 υπεγράφη, μεταξύ της Δημάρχου και του αναδόχου κου Ζέρβα Αναστάσιου, σύμβαση ύψους 130.031,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που αφορά στο έργο με τίτλο “Τσιμεντοστρώσεις κλπ Οδοποιία Ελαφονήσου”, με προθεσμία εκτέλεσης το συμβατικό χρόνο των 120 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Αίτημα του Δήμου και παράλληλη δέσμευση του αναδόχου αποτελεί η άμεση υλοποίηση των παρεμβάσεων/ τσιμεντοστρώσεων των περίπου 1.110,00 μέτρων όπου αναδείχθηκε μειοδότης κατόπιν διενεργηθείσας Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκαν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Μονεμβασίας.

Παρακαταθήκη αποτελούν τόσο οι νέες συμβάσεις όσο και η υλοποίηση των ήδη συμβασιοποιημένων έργων, όπως το Νέο Σχολικό Συγκρότημα, η Παιδική Χαρά, ο Βιολογικός Καθαρισμός (ΕΕΛ Ελαφονήσου) όπου εκκρεμεί η Προγραμματική με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Νομιμοποίηση των Λιμενικών μας Εγκαταστάσεων όπου συμβασιοποιήθηκε με την Περιφέρεια, η Επέκταση του Δημοτικού Φωτισμού στους Κεντρικούς Οδικούς Άξονες και πολλά άλλα που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας μας, αλλά ταυτόχρονα και στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων. Τα παραπάνω έργα, ενδεικτικά αναφερόμενα, φέρουν τη σφραγίδα της παρούσας Δημοτικής Αρχής, ωστόσο με ιδιοκτησιακό καθεστώς τους ίδιους τους Δημότες, μικρούς και μεγάλους, τους ίδιους τους Επισκέπτες, παλαιούς και νέους, το ίδιο τον Τόπο που και δικαιούται και αξιώνει !!!

Η Δήμαρχος

Λιάρου Ευσταθία