Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ – Προκήρυξη ανακήρυξης υποψηφίων Βουλευτών-ΛΑΚΩΝΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ  17  Μαΐου 2023

H ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του αρθ. 58 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/α/7-6-2010) όπως ισχύουν.

  1. Τις διατάξεις: α. του π. δ/τος. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57/Α), όπως ισχύει. β. του π. δ/τος 45/22-4-2023(ΦΕΚ 99/τ.Α/22-4-2023) «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκλιση της νέας Βουλής». γ. του άρθρου 1 του π. δ/τος 4/2013 «Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές» (ΦΕΚ 10/Α/14-1-2013)
  2. Την αριθ. 8/2-5-2023 απόφαση του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία ανακηρύχτηκαν οι συνδυασμοί υποψηφίων αντιπροσώπων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.
  3. Τις διατάξεις του π. δ/τος. 8/2023 (ΦΕΚ 16/τ.Α/25-1-2023) «Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές»

 

Γνωστοποιούμε ότι

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 21η Μαΐου 2023, ημέρα Κυριακή,

θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα

Οι  βουλευτικές έδρες του Νομού μας  ανέρχονται σε  τρείς ( 3).

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στα  παρακάτω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την υπ’ αριθ.  145003/2-5-2023  απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη  Λακωνίας:

 

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

65

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Α) Από : ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΣΤΑΜΑΤΑ Έως : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Β) Εκλογείς εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των Ναυτικών Ε/Γ – Ο/Γ ΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ν.Π.10484 & ΜΑΡΙΛΕΝΑ Ν.Π.11861

ΓΥΜΝΑΣΙΟ –   ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

66

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Α) Από : ΛΑΛΟΥΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Έως : ΜΠΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Β) Εκλογείς εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των Ναυτικών Ε/Γ – Ο/Γ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛΕΝΗ Ν.Π.11851

ΓΥΜΝΑΣΙΟ –   ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

67

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Α) Από : ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Έως : ΨΑΡΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ –   ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

 

Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από  το  Κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα  μέρη του Δήμου και των συνοικισμών αυτών. 

 H ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Λιάρου Ευσταθία

 

Για τις βουλευτικές   εκλογές της 21ης Μαΐου 2023  ανακηρύχθηκαν οι   παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων για το νόμο Λακωνίας σύμφωνα με την  αριθ. Πρωτ. η 153465/ 8-5-2023 Προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη  Λακωνίας  με τους Συνδυασμούς κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, για την εκλογική περιφέρεια Λακωνίας:

Προκήρυξη ανακήρυξης υποψηφίων Βουλευτών-ΛΑΚΩΝΙΑ