Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Επιδοτούμενα Προγράμματα κατάρτισης κατάρτισης Ανέργων & Εργαζομένων Πελοποννήσου

 

Ο αναπτυξιακός Οργανισμός ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. έχει αναλάβει την υλοποίηση των παρακάτω πράξεων – Επιδοτούμενα Προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) καθώς και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων.

  1. «Επιδοτούμενο Πρόγραμμα κατάρτισης μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» .

Το πρόγραμμα αφορά την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε 1.000 ανέργους της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η παροχή των παρακάτω υπηρεσιών :

  1. Επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη (20 ατομικές συνεδρίες).
  2. Θεωρητική κατάρτιση σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα, σε δυναμικούς τομείς και κλάδους προτεραιότητας της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας (300 ώρες).
  3. Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (220 ώρες).
  4. Πιστοποίηση προσόντων με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων και έπειτα από εξετάσεις.

Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν είτε διά ζώσης, είτε με σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση είτε με συνδυασμό των δύο. Οι ωφελούμενοι για την ολοκλήρωση των ενεργειών κατάρτισης (συμβουλευτική – θεωρητική κατάρτιση – πρακτική άσκηση – πιστοποίηση) θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) ανά ώρα κατάρτισης και για την ολοκλήρωση των ενεργειών πρακτικής άσκησης θα λάβουν επίσης εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) ανά ώρα πρακτικής άσκησης.

Η ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων των ωφελούμενων (Α κύκλος) είναι η 31η -05-2023 και ώρα 23:59:00. Τρίπολη, 17-05-2023

Ταχ. Δ/νση: Ναυπλίου 27 & Λυκούργου, 221 32 Τρίπολη, Τηλ. 2710224200-01 e-mail : info@morias-aota.gr

  1. «Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Ενίσχυσης και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Το πρόγραμμα αφορά την παροχή Εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης σε θεματικά αντικείμενα επαγγελμάτων, σε 1.900 εργαζόμενους/ες σε επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου :

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η παροχή υπηρεσιών:

  1. Εξειδικευμένη – ατομική συμβουλευτική υποστήριξη σε 6 συνεδρίες.
  2. Εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών σε θεματικά αντικείμενα επαγγελμάτων που εντάσσονται σε τομείς προτεραιότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου .
  3. Οριζόντια / διεπαγγελματική κατάρτιση διάρκειας 60 ωρών για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων που αφορούν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, την ανάπτυξη και τη διάδοση της καινοτομίας, τη διαχείριση των τεχνολογικών αλλαγών, την αξιοποίηση των ΤΠΕ και το ψηφιακό marketing.
  4. Πιστοποίηση προσόντων με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων και έπειτα από εξετάσεις.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν είτε διά ζώσης, είτε με σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση είτε με συνδυασμό των δύο. Η συμμετοχή σε όλες τις επιμέρους ενέργειες είναι υποχρεωτική.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος καταβάλλεται εκπαιδευτικό επίδομα για κάθεώρα κατάρτισης το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), μη συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

Η ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων των ωφελούμενων είναι η 31η -05-2023 και ώρα 23:59:00.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και ενεργοποίηση της Αίτησής τους, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι ωφελούμενοι των παραπάνω επιδοτούμενων προγραμμάτων, από το SITE του ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. https://www.morias-aota.gr/ . Παράλληλα και στο SITE της Περιφέρειας Πελοποννήσου https://www.ppel.gov.gr/ μέσω του παρακάτω συνδέσμου : https://training.morias-aota.gr/

 

Πρόσκληση Ωφελούμενων ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ