Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την απευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού/παραλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Ελαφόνησος,    03/04/2023

        

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την παρούσα και σύμφωνα με τα εδάφια 1-7 του άρθρου -5-  καθώς και της παρ. -2- του άρθρου -4- της ΚΥΑ 38609/ΕΞ/2023 (ΦΕΚ 1432/Β/10-03-2023) που αφορούν την απευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού/παραλίας, στην γεωγραφική περιφέρεια αρμοδιότητας Ελαφονήσου του ομωνύμου Δήμου, σχετικά με τα όμορα προς τους παραπάνω χώρους, κύρια ξενοδοχεία, καταλύματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ), κέντρα αναψυχής και ναυταθλητικά σωματεία, καλούνται οι έχοντες έννομο συμφέρον, να προβούν σε κατάθεση σχετικής αίτησης στον Δήμο Ελαφονήσου περί γνωστοποίησης του ενδιαφέροντος τους για την μίσθωση των αναλογούντων και προβλεπομένων κατά τους όρους της ΚΥΑ, εδαφικών χώρων αιγιαλού-παραλίας, έναντι ανταλλάγματος  χρήσης  εντός χρονικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από της αναρτήσεως της παρούσας, προκειμένου οι αντίστοιχοι χώροι να εξαιρεθούν από την σχετική διαγωνιστική διαδικασία της δημοπρασίας. 

  

Eκ του Δήμου Ελαφονήσου