Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων την Τετάρτη 08/02/2023 και Πέμπτη 09/02/2023

Ελαφόνησος, 07 Φεβρουαρίου 2023

Αριθ. Πρωτ.159

Απόφαση ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Η Δήμαρχος ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 94 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87/7-6-2010),

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΠΔ 79/17 (ΦΕΚ 109 01-08-2017 τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών»,

3. Το άρθρο 2 της 111525/ΓΔ4/21/9-9-2021 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021 – 2022» (ΦΕΚ 4188/Β/10-09-2021) όπως ισχύει,

4. το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε  από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελαφονήσου, για προληπτικούς λόγους πολιτικής προστασίας λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, την Τετάρτη 08/02/2023 και Πέμπτη 09/02/2023.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση.

Με ευθύνη των διευθυντών να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί και ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΙΑΡΟΥ