Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Ανάρτηση Δασικού Χάρτη και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Με την υπ’ αριθμ 52400/4-4/2022 απόφαση της Δ/νσης Δασών Π.Ε. Λακωνίας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους εντός αποκλειστικής, προθεσμίας εκατόν πέντε (105), ημερών, η οποία αρχίζει την 12 Μαρτίου 2021 (12/03/2021), ημέρα Παρασκευή. Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 31-05-2022, ημέρα Τρίτη και για τους κατοίκους εσωτερικού, αλλά και για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή».

 

Απόφαση 52400/4-4-2022