Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥ/ΚΥΡΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΥΝΟΛΟΥ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Με την υπ’αριθμ 30287/24-02-2022 απόφασή της , η Δ/νση Δασών Π.Ε. Λακωνίας τροποποιεί τον αναρτημένο (κυρωμένο) δασικό χάρτη του συνόλου των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. του Νομού Λακωνίας, για την ενσωμάτωση των διορθώσεων προδήλων σφαλμάτων.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του κατά τα ανωτέρω διορθωμένου δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων σύμφωνα με την (8) σχετική.

Σχετική απόφαση