Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Προώθηση απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα – 12 θέσεις στο Δήμο Ελαφονήσου

Δημοσιεύτηκε το 5895 Τεύχος Β’ ΦΕΚ η απόφαση “Προώθηση απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες και άλλους φορείς.

Στο Δήμο Ελαφονήσου αντιστοιχούν συνολικά 12 θέσεις εργασίας ως ακολούθως:

Ειδικότητα – Εκπ.Βαθμίδα – Αριθμός Θέσεων 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΥΕ  – 4
ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  – ΔΕ  – 1
ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ  – ΔΕ – 1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΠΕ/ΤΕ  – 1
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  – ΠΕ – 1
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  – ΤΕ  – 1
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  – ΠΕ  – 1
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΙΘΑΡΑ  – ΔΕ – 1
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  – ΠΕ – 1

 

Η δράση αφορά κοινωφελή εργασία οκτάμηνης διάρκειας, ενώ δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής  οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018, 3/2019 και 4/2020 Δημόσιες Προσκλήσεις ΟΑΕΔ.

Αναμένεται η σχετική πρόσκληση από τον ΟΑΕΔ.