Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Πίνακες Πρόσληψης ΣΟΧ

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης υποψηφίων για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΣΕΠ 1 ΣΟΧ