Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Πρόσκληση με τίτλο “Δημόσιες Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Ελαφόνησος, 01/09/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα : Πρόσκληση με τίτλο “Δημόσιες Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών” (ΑΔΑ 6Ν0Γ465Ζ3Υ-758)

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης του Ε.Π. “Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020” κωδικού 63.1 –CLLD.31 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Δήμος Ελαφονήσου -σε συνεργασία με την ΜΟΔ ΑΕ όπου διέθεσε συνεργάτη- υπέβαλε τέσσερις (4) προτάσεις χρηματοδότησης, οι οποίες αξιολογήθηκαν θετικά και αναμένονται οι αποφάσεις ένταξης τους.

Συγκεκριμένα οι θεματικοί άξονες των 4 προτάσεων συνολικού προϋπολογισμού 99.200 ευρώ είναι οι κάτωθι :

1. Διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων για τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον και την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας και συμπεριφοράς,

2. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με αναφορά στην αλιευτική παράδοση της περιοχής,

3. Διοργάνωση ενεργειών ευαισθητοποίησης των κατοίκων και φορέων του νησιού σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, και

4. Σήμανση των περιοχών ενδιαφέροντος, ανάδειξη των σημείων ενδιαφέροντος και προστασίας, σήμανση τοπικών αξιοθέατων, ενημέρωση για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, δημιουργία θέσεων θέας και θέσεων ερασιτεχνικής αλιείας και βελτίωση υποδομών για ΑμεΑ.

Με την παρούσα ανακοίνωση εκφράζουμε αφενός μεν την ικανοποίηση μας για την θετική και καθολική αξιολόγηση του συνόλου των προτάσεων μας, όπου προσδοκούμε την άμεση υλοποίησή τους, αφετέρου δε τις ιδιαίτερες και δημόσιες ευχαριστίες μας στην ΜΟΔ ΑΕ και τον κο Μοίρα Κωνσταντίνο που επιμελήθηκε την υποβολή των προτάσεων και συνέδραμε στους στόχους της παρούσας Δημοτικής Αρχής θέτοντας τους και ως δικούς του προσωπικούς στόχους.

Εκ του Δήμου Ελαφονήσου