Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Το Παυλοπέτρι στο ΕΡΓΟ “INHERIT”

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ως επικεφαλής εταίρος του έργου “INHERIT”, του προγράμματος “INTERREG MED”, προσπαθεί να ενημερώσει φορείς, ειδικές ομάδες και το κοινό, για να προωθήσει δραστηριότητες βιώσιμου τουρισμού στις ανεκμετάλλευτες περιοχές της Μεσογείου με φυσική κληρονομιά και ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα την πίεση των εντατικών τουριστικών ροών λόγω εποχικότητας στους παράκτιους και θαλάσσιους τουριστικούς προορισμούς, «δημιουργώντας» παράλληλα νέες τουριστικές εμπειρίες.

Το Παυλοπέτρι ανήκει στις περιοχές INHERITURA (έννοια που εισάγει το INHERIT για να χαρακτηρίσει τις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου που συνδυάζουν τουριστικό ενδιαφέρον και πλούσια φυσική κληρονομιά και στις οποίες εφαρμόζονται από κάτω προς τα πάνω μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος).

INHERIT_RegPel_1st_Newsletter