Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 2021

Αγαπητοί Δημότες,

Φέτος, όπως και κάθε 10 χρόνια, η Ελληνική Στατιστική Αρχή πραγματοποιεί πανελλαδική απογραφή των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τη χάραξη αγροτικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Τα στοιχεία που θα υποβάλετε στην ΕΛΣΤΑΤ είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Με το ερωτηματολόγιο της Απογραφής συλλέγονται βασικές πληροφορίες για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, τα εκτρεφόμενα ζώα, τις τεχνικές καλλιέργειας, τον τρόπο σταβλισμού των ζώων, καθώς και τα στοιχεία για την αγροτική απασχόληση. Αν είστε κάτοχος αγροτικής ή κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, θα ενημερωθείτε από την ΕΛΣΤΑΤ μέσω email, ή τηλεφωνικά, ενώ η συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου σας μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

α) με Αυτοαπογραφή ηλεκτρονικά μέσω της Ψηφιακής Πύλης www.gov.gr,

β) με τη βοήθεια Απογραφέα, μέσω προσωπικής συνέντευξης είτε τηλεφωνικά είτε δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα κατόπιν ραντεβού,

γ)σε ειδικές περιπτώσεις, με επίσκεψη του Απογραφέα στο χώρο σας, λαμβάνοντας πάντα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από την πανδημία της νόσου του κορωνοϊού (covid-19).

Η απογραφή θα ολοκληρωθεί το αργότερο ως την 22η Ιουνίου 2021.

Απογραφέας για το Δήμο Ελαφονήσου έχει ορισθεί η Θερμολιά Αιμιλία του Παντελή, με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210 3001515 – εσωτερικό 8460, καθώς και στο email aimilia.thermoliagmail.com.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΙΑΡΟΥ