Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Καθαρισμός οικοπέδων στον Δήμο Ελαφονήσου

Ελαφόνησος, 14/04/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέμα: Καθαρισμός οικοπέδων στον Δήμο Ελαφονήσου

Ενόψει της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου (1/2021 Πυρ/κή Διάταξη της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελ/σου) και του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Ελαφονήσου, σας ενημερώνουμε ότι οι ιδιοκτήτες ή με οποιοδήποτε τρόπο νομείς οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων μας, υποχρεούνται να προβούν :

1. Στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα,

2. Στην απομάκρυνση των κομμένων χόρτων που τυχόν θα προκύψουν, καθώς και άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα στις ιδιοκτησίες τους, όσο και σε απόσταση 100 μέτρων περιμετρικά ολόκληρης της έκτασής τους,

3. Στην κλάδευση των δέντρων τους, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής προσπέλαση πεζών και υψηλών οχημάτων, σε όλο το οδικό δίκτυο του Δήμου Ελαφονήσου και η αποφυγή ατυχημάτων,

4. Σε συγκέντρωση των κλαδιών (κατά προτίμηση σε δέματα προς διευκόλυνση των εργαζομένων) έξω από την ιδιοκτησία τους και εν συνεχεία επικοινωνία με το Τμήμα Καθαριότητας.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας, που ο καθένας είναι αναγκαίο να εφαρμόζει, ο Δήμος γνωστοποιεί τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, ευελπιστώντας ότι αντιλαμβανόμενοι άπαντες την κρισιμότητα του θέματος, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να είναι όλοι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους.

Εκ του Δήμου Ελαφονήσου