Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Συμμετοχή του Γυμνασίου Ελαφονήσου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+

Εγκρίθηκε και ξεκινάει η υλοποίηση του έργου

“Μικρά Σχολεία με Μεγάλες Προσδοκίες”

από την κοινοπραξία των Γυμνασίων Ελαφονήσου και Γερακίου και των Λυκείων Νεαπόλεως και Γερακίου , στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ – Δράση ΚΑ1 (Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων-Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης). Τέσσερα μικρά και απομονωμένα Σχολεία της Ανατολικής Λακωνίας συνεργαστήκαμε με τη συμμετοχή της ΠΔΕ Πελοποννήσου για να αντιμετωπίσουμε την απαξίωση των σχολικών μονάδων και τη σχολική διαρροή με τελικό στόχο να εκπληρωθούν οι Μεγάλες Προσδοκίες για τους μαθητές και τις μαθήτριες που εκπαιδεύουμε.

Στόχος μας είναι η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ που θα ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες των οικογενειών που επενδύουν στην εκπαίδευση των παιδιών τους και ταυτόχρονα θα υποστηρίζει την ένταξη και παραμονή μαθητών με οικονομικά ή άλλα προβλήματα.

H ομάδα έργου της δράσης αποτελείται από τον συντονιστή Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου  Δημήτριο Κελεφιώτη, τη Διευθύντρια του Γυμνασίου Ελαφονήσου με προσαρτημένη Α΄ Λυκειακή Τάξη Κρανιδιώτη Βαρβάρα, τη Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Γερακίου  Παυλάκου Δήμητρα  και τις/τους  εκπαιδευτικούς Τσικνάκη Ειρήνη (Γυμνάσιο Ελαφονήσου), Τσιμπίδη Σοφία και Νικολαίδου Άννα ( Γυμνάσιο Γερακίου) , Σαράντη Ανθή ( ΓΕΛ Γερακίου) και Σταυράκου Μαρία, Ψαρράκη Παναγιώτη (ΓΕΛ Νεάπολης). Στις δραστηριότητες εγκατάστασης νέων τεχνικών και στρατηγικών εμπλέκεται το σύνολο των εκπαιδευτικών των σχολείων.

Στα πλαίσια της   δράσης   οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία μέσα  από  επιμορφωτικά σεμινάρια που αφορούν στην  επισκόπηση και ανάλυση μοντέλων επαγγελματικού προσανατολισμού στην εκπαίδευση των χωρών της ΕΕ.  Θα εξοικειωθούν με εργαλεία και μεθόδους  που θα βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν τη συναισθηματική νοημοσύνη και τις κοινωνικές δεξιότητές τους μέσα από  συζήτηση και ανάλυση του τρόπου εμπλοκής του συναισθήματος στην καθημερινή σχολική ζωή, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην οικοδόμηση αυτοπεποίθησης, στην αυτογνωσία και στην αυτοδιαχείριση των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί επίσης θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν «με πράξεις» μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων και εμπειριών που στοχεύουν στην προώθηση της υψηλότερης αυτοεκτίμησης των σπουδαστών, της αυξημένης συμμετοχής των μαθητών και της μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ των εκπαιδευτικών, των σπουδαστών και των οικογενειών τους.  Έτσι θα αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις σχετικά με το πώς η δημιουργικότητα, η βελτιωμένη επικοινωνία και οι ενισχυμένες  δεξιότητες μπορούν να είναι αποτελεσματικοί σύμμαχοι στην αποθάρρυνση της σχολικής εγκατάλειψης και στην ευνοϊκότερη σχολική εμπειρία.

Τα μακροπρόθεσμα οφέλη από το έργο περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Εκπαιδευόμενοι

Η δημιουργία ευχάριστου και αποδοτικού μαθησιακού περιβάλλοντος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση που υποστηρίζει την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Συμβολή στη συνειδητοποίηση  των κοινών για όλους τους νέους της Ευρώπης προβλημάτων.

Εκπαιδευτικοί

Υποστήριξη των εκπαιδευτικών μέσω εμβληματικών ευρωπαϊκών δράσεων όπως αυτές του «Εrasmus» ώστε να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικοί στο εκπαιδευτικό τους έργο.

Σχολικές μονάδες

Η ανάληψη ενημερωμένης δράσης αντιμετωπίζει τις τάσεις απαξίωσης και  επιβεβαιώνει τη θετική συμβολή των σχολείων μας στη ζωή του τόπου. Ταυτόχρονα η ανάδειξη της Ευρωπαϊκής και καινοτόμου διάστασης των δραστηριοτήτων μας θα οδηγήσει στην ισχυροποίηση τους ως φορέων προόδου στην αντίληψη της κοινότητας που υπηρετούμε.

Τοπική και ευρύτερη κοινωνία

Η ανάδειξη της υψηλής ποιότητας των σχολείων υποστηρίζει την αυτοπεποίθηση της τοπικής κοινωνίας και μπορεί ακόμη και να αντιπαλέψει τη τάση της αστυφιλίας. Ακόμη το σχολείο ως κέντρο πολιτισμού συμβάλλει στην διαμόρφωση δημιουργικού πολιτιστικού κλίματος στη περιοχή του.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ