Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 101/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ελαφονήσου όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σχετικά με τον κανονισμό καθαριότητας και στο πλαίσιο των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού covid-19, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη και εφαρμόσετε τις υποχρεώσεις πεζών -οδηγών -δημοτών και ιδιοκτητών ή συνοδών κατοικίδιων ζώων όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 11 :
11.1 Απαγορεύεται η απόρριψη άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών συσκευασίας, μικροαντικειμένων, ειδών ατομικής χρήσης σε δρόμους, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. Απαγορεύεται επίσης η απόρριψη κάθε είδους απορριμμάτων σε κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α.). Τα παραπάνω αντικείμενα ή προϊόντα πρέπει να φυλάγονται και να ρίχνονται μέσα στο πλησιέστερο διαθέσιμο καλάθι μικρο-απορριμμάτων ή κάδο μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων.

11.2 Απαγορεύεται η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, εύφλεκτων υλικών, χημικών ή άλλων αντικειμένων, που μπορεί να προκαλέσουν καταστροφές στα καλάθια μικρο- απορριμμάτων καθώς και στους κάδους , αποτελεί παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, καθώς επίσης και καταλογισμό του κόστους αποκατάστασης .

11.3 Απαγορεύεται η ρύπανση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων ή άλλων κοινοχρήστων χώρων με μηχανέλαια κάθε είδους οχημάτων αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να φροντίζουν διαρκώς για την καλή κατάσταση των οχημάτων τους και σε περίπτωση διαρροής να μεριμνούν αμέσως για τον πλήρη καθαρισμό του χώρου. Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως π.χ. διαρροή μετά από αιφνίδια βλάβη ή τροχαίο ατύχημα, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να ειδοποιούν αμέσως την Διεύθυνση Καθαριότητας.

11.4 Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται κάθε φορά χρηματικό πρόστιμο, καθώς επίσης και αν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά ή σε κάθε άλλο κοινόχρηστο χώρο φιλοξενίας παιδιών, σε αυλές ή εισόδους σχολείων και βρεφονηπιακών σταθμών, προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή δημοτικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους.

Εκ της Υπηρεσίας Καθαριότητας