Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Προθεσμία έως 31.3.2020 στους ιδιοκτήτες ακινήτων για να διορθώσουν τα τετραγωνικά μέτρα των κατοικιών και επαγγελματικών χώρων που δηλώνουν στους Δήμους, προκειμένου να απαλλαγούν από την επιβολή προστίμων και αναδρομικών επιβαρύνσεων (Άρθρο 51 παράγραφος 2 του Ν.4647/2019)

Ελαφόνησος, 17/01/2020

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : Προθεσμία έως 31.3.2020 στους ιδιοκτήτες ακινήτων για να διορθώσουν τα τετραγωνικά μέτρα των κατοικιών και επαγγελματικών χώρων που δηλώνουν στους Δήμους, προκειμένου να απαλλαγούν από την επιβολή προστίμων και αναδρομικών επιβαρύνσεων (Άρθρο 51 παράγραφος 2 του Ν.4647/2019).

 

Ο Δήμος Ελαφονήσου σας ενημερώνει ότι στο άρθρο 51 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12-2019 τεύχος Α’) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στη παρ. 2 αυτού αναφέρεται:

 

«Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η Ιανουαρίου 2020».

 

Με την νομοθεσία που ίσχυε μέχρι και την ψήφιση του ως άνω νόμου,  σε περίπτωση διασταύρωσης των τ.μ. που δηλώνονταν στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος με τα δηλωμένα στο Ε9 διαπιστωνόταν ανακολουθία, οι δημότες αντιμετώπιζαν αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών τελών για τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους καθώς επίσης και πρόστιμα με προσαυξήσεις.

 

Σας καλούμε λοιπόν να αξιοποιήσετε την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση, η οποία έχει καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου 2020, με την οποία ουσιαστικά τακτοποιείτε τις τυχόν εκκρεμότητες των τετραγωνικών μέτρων της ιδιοκτησίας σας με τον Δήμο, χωρίς καμία επιβάρυνση.

 

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζονται σε φωτοαντίγραφα είναι:

 

  1. Αίτηση (παρέχεται από την Υπηρεσία μας)  [κατεβάστε τη σε μορφή doc ή pdf ]
  2. Λογαριασμός ρεύματος (και οι δύο όψεις)
  3. Ε9
  4. ΑΔΤ (και οι δύο όψεις)
  5. Τυχόν τακτοποιήσεις αυθαιρέτων ή ημιυπαίθριων χώρων