Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Προκηρύχθηκε η πρόσληψη 962 ιδιωτών ως πυροσβεστών εποχιακής απασχόλησης – Συνολικά 22 θέσεις στη Λακωνία

Εκδόθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη εννιακοσίων εξήντα δύο (962) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχιακής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Ως διάρκεια της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής αυτής έως και την 31η Οκτωβρίου 2019.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό από την Τετάρτη 08-05-2019 μέχρι και την Τετάρτη 15-05-2019, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου, από ώρα 08:00΄ μέχρι 15:00΄ στις Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος οι Διευθύνσεις των οποίων αναγράφονται στο παράρτημα Β’ της προκήρυξης.

Οι θέσεις αφορούν την ειδικότητα εργάτη πυροσβέστη-διάσωσης και την ειδικότητα οδηγού πυροσβεστικού οχήματος και οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μία μόνο αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε Υπηρεσίες του Π.Σ του Νομού που επιθυμούν .

Συγκεκριμένα για τη Λακωνία (όπως φαίνεται στην προκήρυξη του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος) οι θέσεις αναλύονται ως εξής :

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ   Σύνολο Θέσεων
Π.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ                         4
Π.Υ. ΓΥΘΕΙΟΥ                          4
Π.Κ. ΚΥΘΗΡΩΝ                       6
Π.Υ. ΜΟΛΑΩΝ
Π.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ                    4
Π.Υ. ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ               4

 

Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη με ΑΔΑ: ΡΠ2Μ46ΜΚ6Π-Ν4Φ