Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Έναρξη Κτηματογράφησης στην Ελαφόνησο

Με την έναρξη υποβολής των δηλώσεων σηματοδοτείται η νέα φάση κτηματογράφησης για τις περιοχές της Λακωνίας που δεν έχουν εγγραφεί στο Κτηματολόγιο.

Έτσι, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (σσ 12-12-2018), καλούνται όσοι έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα επί των ακινήτων που βρίσκονται στην Ελαφόνησο αλλά και στους υπόλοιπους Καλλικρατικούς δήμους της Λακωνίας, (ήδη έχει διενεργηθεί η διαδικασία κτηματογράφησης για περιοχές του Δήμου Σπάρτης, του Γυθείου, του Λαγίου Κροκεών και της Σκάλας), να υποβάλλουν δήλωση για το δικαίωμά τους αυτό με αναφορά στην αιτία κτήσης του.

Η δήλωση υποβάλλεται στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης που βρίσκεται στη Σπάρτη (Όθωνος Αμαλίας 107). Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του φορέα.

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις παραπάνω περιοχές αρχίζει στις 7/1/2019 και εκπνέει στις 8/4/2019 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 8/7/2019 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το Νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η διαδικασία και το κόστος
Η δήλωση ιδιοκτησίας γίνεται σε δύο βήματα. Πρώτον, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο της δήλωσης (στα γραφεία κτηματογράφησης ή στο www.ktimatologio.gr). Μαζί καταθέτει ένα απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου που τεκμηριώνει το δικαίωμά του, φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του στο υποθηκοφυλακείο, φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και τοπογραφικό διάγραμμα (υποχρεωτικό μόνο εφόσον έχει επισυναφθεί στο συμβόλαιο ή γίνεται επίκληση χρησικτησίας ή έχει συνταχθεί για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή άλλη χρήση). Δεύτερον, πρέπει να προχωρήσει στον εντοπισμό του ακινήτου του στους ψηφιακούς χάρτες της «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Αυτό μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής εφαρμογής (υπηρεσία θέασης ορθοφωτοχαρτών), όπου ο πολίτης μπορεί να σχεδιάσει τα όρια του οικοπέδου, να μετρήσει διαστάσεις και εμβαδόν, να εκτυπώσει την εικόνα και να την υποβάλει μαζί με τη δήλωση· ή στα γραφεία κτηματογράφησης, με τη βοήθεια του προσωπικού τους.

Όσο για το «κτηματόσημο» η πρώτη δόση ανέρχεται σε 35 ευρώ ανά δικαίωμα (20 ευρώ για τους βοηθητικούς χώρους που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, όπως χώροι στάθμευσης). Στις αγροτικές περιοχές, όσοι δηλώσουν περισσότερα από δύο ιδιοκτησιακά δικαιώματα δεν πληρώνουν «κτηματόσημο» για τα υπόλοιπα. Η δεύτερη δόση έρχεται αργότερα (όταν ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση) και είναι ίση με ένα τοις χιλίοις επί της αξίας του δικαιώματος, η οποία υπολογίζεται με βάση την τιμή ζώνης του ακινήτου (αντικειμενική αξία) μείον 20.000 ευρώ.

(upd)

  Για την εξυπηρέτηση των πολιτών λειτουργεί Γραφείο Κτηματογράφησης στη Σπάρτη, Όθωνος Αμαλίας 107, τηλ. 2731083185 και σύντομα θα λειτουργήσουν Γραφεία Ενημέρωσης στις περιοχές Αρεόπολη, Γύθειο, Κροκεές, Μολάοι και Νεάπολη.

πηγή: lakonikos.gr