Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Ο Δήμος Ελαφονήσου καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους

όπως προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 ώρα 10.00 πμ έως 12.00 μμ και προσκομίσουν στην τριμελή επιτροπή τα κάτωθι δικαιολογητικά :

1.Δελτίο ανεργίας σε ισχύ,

2.Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και

3.Εκκαθαριστικό σημείωμα της ΓΓΔΕ του τελευταίου οικονομικού έτους

προκειμένου να συμμετάσχουν στην χορήγηση μίας (1) άδειας για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων για το έτος 2018 με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες στην θέση Μεγάλο Λιμάνι.

 

Δημόσια Πρόσκληση