- Δήμος Ελαφονήσου - https://elafonisos.gov.gr -

Προαγωγή του Δημοτικού Σχολείου Ελαφονήσου σε Τετραθέσιο

[1]

Με την απόφαση Αριθμ. Φ10/77657/Δ1  , Ιδρύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις και καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων των υπουργών ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1774/Β’/18-05-2018, το Δημοτικό Σχολείο Ελαφονήσου αναβαθμίστηκε σε 4 θέσιο , από 3 θέσιο.