Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Απόφαση Δήμαρχου για Επανάληψη Δημοπρασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Ελαφόνησος 21-7-2017

Αριθ.Πρωτ. 1321

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη,

α) την αριθ. 43/2016 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αιγιαλών

β)) τα από 28-6-2017 και 5-7-2017 πρακτικά δημοπρασίας σύμφωνα με τα οποία για τις θέσεις 5 και 7 η δημοπρασία απέβη άγονη

γ) την αριθ.44/2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία ορίστηκε η επανάληψη της δημοπρασίας για τις ανωτέρω θέσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την επανάληψη της δημοπρασίας για τις θέσεις 5 και 7 με τους ίδιους όρους της 1013/13-6-2017 διακήρυξης στις 26-7-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ