Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Πρόσκληση προς τα τακτικά µέλη ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την εκλογή των µελών του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής

Πρόσκληση προς τα τακτικά µέλη ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την
εκλογή των µελών του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των
µελών της Οικονοµικής Επιτροπής