Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Οκτάμηνη απασχόληση σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας – 12 θέσεις στο Δήμο Ελαφονήσου

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναμικού (Ο.Α.Ε.∆.) καλεί τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθετήσεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους ∆ήµους (Επιβλέποντες Φορείς) να υποβάλουν µε ηλεκτρονικό µόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 24/01/2017 και ώρα 10η πρωινή έως και 03/02/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Η πρόσκληση και τα παραρτήματα μπορούν να αναζητηθούν στον ίδιο διαδικτυακό τόπο.

Οι διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης στο Δήμο Ελαφονήσου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ : 2734061055 και 2734061369

Υπηρεσία Τοποθέτησης

Αρ. Θέσεων

Εκπ. Επίπεδο

Ειδικότητα

Έργο

Δήμος Ελαφονήσου

4

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Δήμος Ελαφονήσου

2

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δήμος Ελαφονήσου

1

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δήμος Ελαφονήσου

1

ΤΕ

ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ

Δήμος Ελαφονήσου

1

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Δήμος Ελαφονήσου

1

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δήμος Ελαφονήσου

1

ΔΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ

Σχολικό Συγκρότημα Ελαφονήσου

1

ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ