Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Κύρωση δικτύου Κοινόχρηστων Χώρων οικισμού Ελαφονήσου Δήμου Ελαφονήσου

Ο Δήμος Ελαφονήσου ανέθεσε τη διαδικασία εκπόνησης της μελέτης «Κύρωση δικτύου Κοινόχρηστων Χώρων οικισμού Ελαφονήσου Δήμου Ελαφονήσου» στον οικισμό Ελαφονήσου με την υπ’ αριθμόν 36/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) ο Δήμος προβαίνει σε ανάρτηση του χάρτη της κύρωσης Κοινοχρήστων Χώρων στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του (http://www.elafonisos.gr/) από 30/09/2016 έως 21/10/2016 για διάστημα 22 ημερών.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία (τίτλους ιδιοκτησίας, παραχωρητήρια συμβόλαια με πιστοποιητικά μεταγραφής και τοπογραφικά διαγράμματα) για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων και μόνο, εντός προθεσμίας 20 ημερών από την τελευταία ανακοίνωση στον τύπο.

 

Συνημμένα: 

Χάρτης Κ.1.1

Χάρτης Κ.1.2