Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το έργο “Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομήνιες στους ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού της χώρας” (συμπεριλαμβάνονται Έντυπα Διαγων%C

Ο Δήμος Ελαφονήσου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄και Β΄ βαθμού της χώρας.» , με προϋπολογισμό 40.650,28 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ).
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από το Δημαρχείο του Δήμου Ελαφονήσου μέχρι τις 14 Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα .
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27340 61238 , Fax επικοινωνίας 2734061338.
2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19 Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Δήμου Ελαφονήσου με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό του τιμολογίου της 40/2016 εγκεκριμένης μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μονεμβασίας (άρθρο 5 του Ν.3669/08).

 

Έντυπα Διαγωνισμού:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ