Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για τη Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών (συμπεριλαμβάνονται Έντυπα Διαγωνισμού)

Ο Δήμαρχος Ελαφονήσου προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για ένα (1) ημερολογιακό έτος.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του καυσίμου στην περιοχή Νεάπολης Λακωνίας, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε Λακωνίας με την έκδοση μηνιαίου δελτίου τιμών και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης για τα λιπαντικά.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΠ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 2016