Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Τμήματα -Αγγλικών για τον τουρισμό, -Αρχιτεκτονικής κήπων και -Ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο ΚΔΒΜ Ελαφονήσου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Ελαφονήσου και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ελαφονήσου στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ελαφονήσου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

  • Αγγλικά για τον τουρισμό
  • Αρχιτεκτονική κήπων
  • Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο ισόγειο του Δήμου Ελαφονήσου

Υπεύθυνη Εκπαίδευσης: Κατερίνα Χατζηκουμπάρογλου

Τηλ. 2734061055

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας