- Δήμος Ελαφονήσου - https://elafonisos.gov.gr -

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα “ΤΕΒΑ” 2015. Ακολουθεί ο πίνακας των εγκεκριμένων και απορριφθέντων αιτημάτων.

Αποτελέσματα ΤΕΒΑ 2015 [1]

 

Υποβολή ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων του Πίνακα Ωφελουμένων του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων : 7 ωρολογιακές ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης ήτοι έως Τρίτη 28/10/2015, στο Δήμο Ελαφονήσ