Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Εγγραφές στο Δημοτικό Σχολείο της Ελαφονήσου

 Ανακοίνωση της Προϊσταμένης του Δημοτικού Σχολείου Ελαφονήσου

Οι εγγραφές στην Πρώτη (Α’) τάξη πραγματοποιούνται από 1 μέχρι 21 Ιουνίου 2015

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή:

  1.  Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.
  2. Βιβλιάριο Υγείας του παιδιου.
  3. Το ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) – χορηγείται από το σχολείο
  4. Υπεύθυνη Δήλωση για να πιστοποηθεί η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
  5. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.