Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
12 Θέσεις πλήρους απασχόλησης στο Δήμο Ελαφονήσου μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα

Με την υπ’αριθμ 28668 2/4/2015 Δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΕ ανακοινώθηκε η έναρξη της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων πλήρους απασχόλησης στους Δήμους της χώρας.

Με αυτή, ο ΟΑΕΔ καλεί τους ενδιαφερόµενους εγγεγραµµένους ανέργους στα µητρώα ανέργων του Οργανισµού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους δηµόσιους φορείς, να υποβάλουν µε ηλεκτρονικό τρόπο αίτηση συµµετοχής από 06/04/2015 και ώρα 10 η πρωινή έως και 27/04/2015 και ώρα 12 η µεσηµβρινή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, χρησιµοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Οι θέσεις πλήρους απασχόλησης πεντάμηνης διάρκειας που αντιστοιχούν στο Δήμο Ελαφονήσου είναι οι εξής:

Επίπεδο ΕκπαίδευσηςΕιδικότηταΑριθμός Θέσεων
ΔΕΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ1
ΥΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ4
ΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ4
ΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΔΕΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας1
ΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1