Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Στρατηγικός Σχεδιασμός 2015-2019 – Kείμενο προς Δημόσια Διαβούλευση

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης που εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, συνιστά τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό του Οργανισμού και αφορά τις υποδομές, τις επενδύσεις και την γενικότερη βελτίωση της παρούσας οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου με τρόπο ορθολογικό και με πλήρη αξιοποίηση των πόρων.
Ειδικότερα, ο στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει α) την περιγραφή και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και β) τη στρατηγική του Δήμου και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες.
Στη διαμόρφωση των αξόνων και των δράσεων που θα θέσει η Δημοτική Αρχή για το 2015-2019 σημαντική είναι η συνεισφορά των δημοτών οι οποίοι είναι οι τελικοί αποδέκτες των αποτελεσμάτων της πολιτικής αυτής.

A’ ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Σχόλια-Παρατηρήσεις-Προτάσεις στο email: webelafonisos.gov.gr