Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Ελαφονήσου “Σαρακήνικο Κοιν.Σ.ΕΠ” στο Δίκτυο Εταιριών Κοινωνικής Πολιτικής

Κρέστενα 03/03/2015

Δελτίο Τύπου

Έχοντας αναλάβει το ρόλο ενός υπεύθυνου “πολίτη” απέναντι στην κοινωνία, στις 28/02/2015 στην Χαλκίδα πραγματοποιήθηκε η συνάντησή Προέδρων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων για την συζήτηση και υπογραφή του καταστατικού Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας (Α.Μ.Κ.Ε.).

Η Πρώτη ονομασία του Δικτύου ήταν Δίκτυο Συνεργατών Αλληλέγγυας Ανταλλαγής Πληροφοριών (Δ.Σ.Α.Α.Π.), και δημιουργός αυτού η Κοιν.Σ.Επ. «Πολιτισμός και Ευημερία» ενώ μετά και από φανερή ψηφοφορία αποφασίστηκε ομόφωνα η μετονομασία του ως Δίκτυο Εταίρων Κοινωνικής Πολιτικής (Δ.Ε.Κ.Π.).

Το Δίκτυο Εταιρών Κοινωνικής Πολίτικης (Δ.Ε.Κ.Π.) επικεντρώνει το ενδιαφέρον και την ευαισθησία του με δράσεις σε ότι αφορά το σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες, την ανάπτυξη της κοινωνίας, τη στήριξη της Εναλλακτικής επιχειρηματικότητας, τη διάσωση και τη διαφύλαξη του ελληνικού πολιτισμού, τη συνεισφορά στα γράμματα και τις τέχνες, την υποστήριξη και συνεισφορά για την πρόοδο της Κοινωνικής Οικονομίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το Δίκτυο Εταίρων Κοινωνικής Πολιτικής (Δ.Ε.Κ.Π.) είναι η σύμπραξη φορέων Κοινωνικής Οικονομίας σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν4019/11 και αποτελεί βήμα θεμελίωσης των βάσεων για την ενίσχυση , την πρόοδο, την εξέλιξη, την ενδυνάμωση, και υποστήριξη των Κοινωνικών επιχειρήσεων της χώρας η οποία , μετά την υπογραφή του καταστατικού της σύμπραξης θα υπερασπιστεί τα δίκαια της κοινωνικής οικονομίας η οποία έχει σαν βάση την αλληλεγγύη, στην υποστήριξη αυτών που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη καθώς και στις τοπικές κοινότητες που στερούνται ίσων ευκαιριών, μια και οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας διοικούνται συλλογικά ο καθένας έχει μια ψήφο και η φωνή του ακούγεται άσχετα με την κατάσταση της υγείας του ή την αποδοχή του από την κοινωνία.

Η Σύμπραξη των φορέων Κοινωνικής Οικονομίας, πρώτη με πανελλαδική μορφή και εκτίνεται σε δέκα (10) περιφερειακές ενότητες της χώρας :Π.Ε. Αττικής, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Ε. Μαγνησίας, Π.Ε. Ξάνθης, Π.Ε. Αρκαδίας, Π.Ε. Λακωνίας, Π.Ε. Ηλείας, Π.Ε. Ευβοίας, Π.Ε. Άρτας, Π.Ε. Ημαθίας. δημιουργήθηκε από ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατανοήσει πλήρως πως η επιχειρηματικότητα των πολλών και οι συλλογικές πρωτοβουλίες καθώς και οι αξίες της κοινωνικής οικονομίας θα βελτιώσουν τα οικονομικά και τις ζωές μας σε καιρούς βαθειάς κρίσης .

Ομόφωνα και σε πολύ φιλικό και αλληλέγγυο κλίμα ψηφίστηκε από τους παραβρισκόμενους η Χαλκίδα ως Ιστορικό Σημείο Συνάντησης ενώ ορίστηκε Έδρα για τα Πρώτα τρία (3) Χρόνια Λειτουργιάς του τα Κρέστενα Νομού Ηλείας και Πρώτος Διαχειριστής αυτού ο κ. Ταξιάρχης – Ιωάννης Σαραντόπουλος.

Ευαισθητοποιημένοι από την οικολογική καταστροφή, δημιουργήσαμε ειδικούς και αυστηρούς καταστατικούς σκοπούς που αφορούν τα πράσινα θέματα και την αειφόρο ανάπτυξη, βασισμένους στην Ελληνική Νομοθεσία, όπως αυτή προβλέπεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Στοχεύουμε στην υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, των πολιτιστικών δρώμενων των κατά τόπων δομών, στην αγροτική και τουριστική ανάπτυξη, στην ενδυνάμωση του Αθλητισμού με στοχευμένες προτάσεις, στην εξέλιξη μέσα από την προαγωγή, την εκμάθηση, την κατάρτιση των μελών του κοινωνικού ιστού, την αξιοποίηση και απόδειξη πολιτιστικής κληρονομίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η συμμετοχή στην Κοινωνική Πρόοδο είχε πάντα ως αφετηρία δράσης, την ενδυνάμωση της Κοινωνικής Οικονομίας στην Χωρά μας, προκειμένου να συνεχίσουμε απρόσκοπτα να δραστηριοποιούμαστε και να αναπτυσσόμαστε στο περιβάλλον που έχουμε επιλέξει.

Πρώτη Συνεργασία για την ενίσχυση του Πρωτογενούς Τομέα μετά την Σύσταση του Καταστατικού της Σύμπραξης προσμετράτε στην Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, που με Επιστολή της αναφέρει χαρακτηριστικά : «Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών εκφράζουν την ιδιαίτερη ικανοποίησή τους για την επικείμενη συνεργασία με το Δίκτυο Εταίρων Κοινωνικής Πολιτικής που έχει ως κύριο στόχο την προώθηση κοινών προγραμμάτων για την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της περιφερειακής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της Π.Ε.Ν.Α. ζητά συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να καθοριστεί το πλαίσιο και οι όροι της επιθυμούμενης αμφίδρομης συνεργασίας. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση.» καταγράφοντας το στα πρακτικά της με Α.Π.: 407 και ημερομηνία αποστολής Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015.

Ως κοινωνικά υπεύθυνοι οφείλουμε να δεσμευτούμε σε ότι αφορά τη διαφάνεια, την ποιότητα των υπηρεσιών μας, τη δυνατότητά μας για δημιουργία, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, να σταθούμε απέναντι σε όλους εκείνους που στο όνομα της κοινωνικής οικονομίας εξασφάλισαν αθέμιτη πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια, χωρίς κανένα πρακτικό όφελος για την ελληνική κοινωνία αφού ενεπλάκησαν σε κρυφές ατζέντες πολιτικής πατρωνίας και πελατείας.

Έχουμε θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού μας σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας υπεύθυνες πρωτοβουλίες και εφαρμόζοντας συγκεκριμένες πολιτικές αναφορικά με:

Την αειφόρο ανάπτυξή της, προς όφελος της κοινωνίας.

Την ενδυνάμωση της Κοινωνικής Συνοχής και της Περιφερειακής Ανάπτυξης των κατά τόπων περιοχών.

Την προώθηση της απασχόλησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Την Ενδυνάμωση της Κοινωνικής Δικτύωσης.

Την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον.

Την υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη του Κοινωνικού Ιστού.

Τη συνεχή καταγραφή των προβλημάτων αλλά και επίλυσης αναγκών του Κοινωνικού Συνόλου με δραστικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Το Ανώτατο Όργανο του Δικτύου το οποίο εκλέγετε από την Γενική Συνέλευση είναι η Συντονιστική Γραμμάτια η οποία εν συνεχεία είναι αρμόδια για την Εκλογή του Διαχειριστή.

Συμφώνα με το καταστατικό και τα οριζόμενα στο Άρθρο 17 Μεταβατική διάταξη, η νέα συντονιστική γραμματεία της εταιρείας ύστερα από την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση ορίζεται ως εξής:

Διαχειριστής

Πρόεδρος

Κοιν.Σ.Επ.

Ταξιάρχης-Ιωάννης

Σαραντόπουλος

«Πολιτισμός και Ευημερία»

Συντονιστική Γραμματεία

Πρόεδρος

Κοιν.Σ.Επ.

Στέλιος Πυρρωστής

«Περί των Απάντων Αγωνίζομαι»

Μιχάλης Αλμπάνογλου

«ΟΙΚΑΔΕ»

Κώστας Ρουκάς

« Έγριπος»

Περσεφόνη Λιάρου

«Σαρακήνικο»

Παναγιώτης Φραγκιάς

«Νέοι Ορίζοντες»

Λένα Αποστολοπούλου

«Αρκαδικό Δίκτυο»

Αποτέλεσμα της υιοθέτησης αυτών των αρχών είναι η ανάπτυξη μιας εταιρικής κουλτούρας από την οποία απορρέει η πρόθεσή της να λειτουργεί με Υπευθυνότητα σε όλους τους τομείς που αποτελούν σημαντικούς άξονες αειφόρου ανάπτυξης που περιλαμβάνουν την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

Με εκτίμηση και σεβασμό προς την Κοινωνία,

Το

Δίκτυο Εταιρών Κοινωνικής Πολίτικης