Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελαφονήσου

Την Κυριακή 07.09.2014 και ώρα 11.00 πμ πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ελαφονήσου κατόπιν πρόσκλησης με ΑΠ: 1881 01/09/2014 η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν.3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναδείχθηκε η κ. Σταυρούλα Αλεβίζου.

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναδείχθηκε ο κ. Χριστόφορος Μέντης του Γεωργίου.

Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου αναδείχθηκε η κ. Σταυρούλα Λιάρου Μέντη.

 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Λιάρος.

Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκαν:

 

Τακτικά Μέλη:

Ευσταθία Λιάρου, Παν/της Ι. Ρουμάνης, Σταυρούλα Λιάρου Μέντη, Αλέξανδρος Πασσάκος, Αρώνης Γεώργιος και Παν/της Εμ. Ρουμάνης.

Αναπληρωματικά Μέλη:

Βασίλειος Σταθάκης, Ιωάννης Χαρ. Αρώνης, Αντώνιος Αρώνης, Χριστόφορος Μέντης τ. Γεωργίου και Μιχάλης Αρώνης.

Αντιδήμαρχος ορίστηκε η κ. Ευσταθία Λιάρου.