- Δήμος Ελαφονήσου - https://elafonisos.gov.gr -

Αρ. Απόφασης 25/2014 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΟΑΠ”

Αρ. Απόφασης 25/2014 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΟΑΠ” [1]