- Δήμος Ελαφονήσου - https://elafonisos.gov.gr -

Αριθμ. Απόφ 26/2014 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Αριθμ. Απόφ 26/2014 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ [1]