- Δήμος Ελαφονήσου - https://elafonisos.gov.gr -

Αριθμ. Απόφ 23/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑ- ΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GENESIS

Αριθμ. Απόφ 23/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑ- ΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GENESIS [1]