Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Αριθμ. Απόφ 23/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑ- ΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GENESIS