- Δήμος Ελαφονήσου - https://elafonisos.gov.gr -

Αριθμ. Απόφ 22/2014 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΜΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ -ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ »

Αριθμ. Απόφ 22/2014 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΜΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ -ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ » [1]