Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης 2014

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2014 ορίζεται η Πέμπτη 15 Μαίου 2014. Παρέκκλιση της ανωτέρω προθεσμίας θα ισχύσει μόνο για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων, οι οποίες συνοδεύονται κατά περίπτωση με τις σχετικές αποδείξεις στοιχειοθέτησης της ανωτέρας βίας, έως την Δευτέρα 9 Ιουνίου 2014.

Οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν και να καταχωρήσουν το αίτημα μεταβίβασης, οι ίδιοι απευθείας στο on line σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τις οδηγίες της επισυναπτόμενης εγκυκλίου.

Σε κάθε περίπτωση η Οργάνωση δύναται να αναλάβει την ως άνω εργασία για λογαριασμό των παραγωγών που το επιθυμούν, οι οποίοι μπορούν να απευθύνονται στα κεντρικά τους γραφεία στη Σπάρτη, Λεωνίδου 113, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

http://it.opekepe.gr/forms/modules/library/files/DIKAIOMATA_EGKYKLIOS_2014.pdf