Ελαφόνησος - elafonisoshttps://elafonisos.inspacetime.gr
Σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

Το Επιμελητήριο Λακωνίας και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών-Βιοτεχνών και Εμπόρων Λακωνίας σε συνεργασία με το ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ ξεκίνησαν το Πρόγραμμα Κατάρτισης Απασχολουμένων στα Επισιτιστικά Επαγγέλματα σε θέματα «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» (ΕΦΕΤ) σύμφωνα με την Υ.Α 14708/2007 του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 487/2000, η οποία αποτελεί προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας σε σχετική κοινοτική οδηγία, δημιουργείται η υποχρέωση όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων της χώρας μας, που δραστηριοποιούνται στον χώρο των τροφίμων, σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, να παρακολουθήσει σεμινάριο κατάρτισης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.

Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια 10 ώρες, θα υλοποιείται σε 2 πεντάωρα και αφορά απλούς χειριστές σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Το κόστος συμμετοχής για κάθε καταρτιζόμενο που θα παρακολουθεί το σεμινάριο των 10 ωρών ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα πέντε (85) ευρώ.

Για να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώστε την Αίτηση συμμετοχής και στείλτε τη με φαξ στο 2733022008 ή με e-mail στο gytheioc@otenet.gr .

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του Επιμελητηρίου 2733022279 & 2733029006 ή στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών-Βιοτεχνών και Εμπόρων Λακωνίας (στο τηλέφωνο 2731083608).