- Δήμος Ελαφονήσου - https://elafonisos.gov.gr -

Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 [1]