- Δήμος Ελαφονήσου - https://elafonisos.gov.gr -

Αρ. Απόφασης 15/2014 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ Δ. ΑΝΟΜΙΤΡΗ ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Αρ. Απόφασης 15/2014 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ Δ. ΑΝΟΜΙΤΡΗ ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) [1]