- Δήμος Ελαφονήσου - https://elafonisos.gov.gr -

Αρ. Απόφασης 14/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ»

Αρ. Απόφασης 14/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ» [1]