- Δήμος Ελαφονήσου - https://elafonisos.gov.gr -

Αριθμ. Απόφ 6 /2014 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Αριθμ. Απόφ  6 /2014  ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 [1]